Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Klimczak, Marek; Cecot, Witold; Rachowicz, Waldemar

Application of hp-adaptive FEM, local numerical homogenization and discrete element method to modeling of asphalt pavement structures

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Zastosowanie hp-adaptacyjnej mes, lokalnej homogenizacji numerycznej oraz metody elementów dyskretnych do modelowania konstrukcji nawierzchni asfaltowych
Seria/Czasopismo Computer Methods in Materials Science = Informatyka w Technologii Materiałów
Numeracja Vol. 13, No. 4
Data wydania 2013
Język angielski
Zakres stron 471-479
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 478-479
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1641-8581
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Application of hp-adaptive FEM, local numerical homogenization and discrete element method to modeling of asphalt pavement structures / Marek Klimczak, Witold Cecot, Wldemar Rachowicz // Computer Methods ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [234300] Analiza numeryczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe hp-adaptive FEM, local numerical homogenization, discrete element method
Abstrakt
This paper presents a novel approach to modeling of asphalt pavement structures. Analysed medium exhibits a complex behaviour due to its specific structure. It is a multi-layered domain consisting of both ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 10
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 12
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/