Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47397)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21725)
    Materiały konferencyjne (22647)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuc, J.; Grochowalski, A.; Mach, S.; Placha, D.

Level of hexabromocyclododecane isomers in the tissue of selected commonly consumed fish in central European countries

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Acta Chromatographica
Numeracja Vol. 26, Nr 4
Data wydania 2014
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 575-585
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISSN 2083-5736
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1556/AChrom.26.2014.4.1
Opis bibliograficzny
Level of hexabromocyclododecane isomers in the tissue of selected commonly consumed fish in central European countries / J. Kuc, A. Grochowalski, S. Mach, D. Placha // Acta Chromatographica [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fish, food contaminants, hexabromocyclododecane (HBCD), LC–MS
Abstrakt
This paper is focused on the determination of three hexabromocyclododecane isomers, α, β, and γ, in the tissue of the most commonly consumed marine and farmed fish in Central Europe. The analytical ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 15
Impact Factor 0.577
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/