Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47018)
    Książki (7672)
    Artykuły i czasopisma (21322)
    Materiały konferencyjne (22858)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pietraszek, Jacek; Szczotok, Agnieszka; Kocyłowska, Elżbieta

Factorial approach to assessment of GPU computational efficiency in surrogate models

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Terotechnology : selected, peer reviewed papers from the 8th Inernational Conference on Terotechnology, September 26-27, 2013, Kielce, Poland
Redaktor źródła A. Szczotok; J. Pietraszek; N. Radek; A. Gądek-Moszczak
Miejsce wydania Durnten-Zurich
Wydawca Trans Tech Publications Ltd
Data wydania 2014
Język angielski
Seria/Czasopismo Advanced Materials Research
Numer w serii 874
ISSN serii 1022-6680
Zakres stron 157-162
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 161-162
Bibliografia (liczba pozycji) 23
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-03785-980-3
Uwagi Tyt. źródła na liście B MNiSW
Nazwa konferencji 8th International Conference on Terotechnology
Miejsce konferencji Kielce, Poland
Data konferencji 26-27.09.2013
DOI 10.4028/www.scientific.net/AMR.874.157
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Factorial approach to assessment of GPU computational efficiency in surrogate models / Jacek Pietraszek, Agnieszka Szczotok, Elżbieta Kocyłowska // W: Terotechnology : selected, peer reviewed papers ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [415100] Systemy informatyczne. Zastosowania informatyki
[410000] Informatyka
Słowa kluczowe design of experiment (DOE), factorial approach, GPU, surrogate models
Abstrakt
Surrogate models are very useful to replace very accurate but time-consuming huge data numerical models. The process of construction and optimization of surrogate models may require large computational ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 7
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.55

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/