Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47856)
    Książki (7422)
    Artykuły i czasopisma (22000)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuciel, Stanisław ; Liber-Kneć, Aneta

Biocomposites on the base of thermoplastic starch filled by wood and kenaf fiber

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Biobased Materials and Bioenergy
Numeracja Vol. 3, No 3
Data wydania 2009
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 269-274
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 274
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1556-6560
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1166/jbmb.2009.1026
Opis bibliograficzny
Biocomposites on the base of thermoplastic starch filled by wood and kenaf fiber / Stanisław Kuciel, Aneta Liber-Kneć // Journal of Biobased Materials and Bioenergy [Dokument elektroniczny]. – 2009, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe thermoplastic starch, natural fibers, biocomposites, mechanical properties

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/