Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22545)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Płoskonka, Robert; Iwanejko, Ryszarda

Możliwości oceny skutków awarii sieci wodociągowych z wykorzystaniem ich symulatora

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Possible evaluation of the effects of water system failure using a failure simulator
Seria/Czasopismo Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Numeracja 1 (347)
Data wydania 2014
Język polski
Zakres stron 58-64
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 64
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1640-8160
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji sprawozdanie z badań (technical report)
Opis bibliograficzny
Możliwości oceny skutków awarii sieci wodociągowych z wykorzystaniem ich symulatora = Possible evaluation of the effects of water system failure using a failure simulator / Robert Płoskonka, Ryszarda ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [811121] Metodologia badań modelowych i symulacji cyfrowej systemów
[622300] Zaopatrzenie w wodę
[811100] Zagadnienia ogólnometodologiczne teorii systemów, cybernetyki i prakseologii
[620000] Gospodarka wodna
[810000] Teoria systemów. Cybernetyka. Prakseologia
Słowa kluczowe sieć wodociągowa, awaria, symulacja

water supply system, failure, simulation
Abstrakt
W pracy zaprezentowano metodę oceny skutków wystąpienia awarii w obrębie systemu wodociągowego, uwzględniającą zmniejszenie wielkości zapotrzebowania na wodę w przypadku spadku ciśnienia zasilania ... więcej

The paper presents the method, which helps to evaluate consequences of failures within the water system that result in a lower water consumption due to a water pressure drop below the required minimum. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 7
Impact Factor 0

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/