Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lekston, Zdzisław; Jędrusik-Pawłowska, Magdalena; Kromka-Szydek, Magdalena; Drugacz, Jan; Cieślik, Tadeusz

Klamry NiTi z pamięcią kształtu i ich zastosowanie w chirurgicznym leczeniu złamań żuchwy

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy NiTi shape memory staples and their application in surgical treatment of mandible fractures
Seria/Czasopismo Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały
Numeracja T. 6, nr 1
Data wydania 2009
Język polski
Zakres stron 32-36
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 36
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1644-0420
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Klamry NiTi z pamięcią kształtu i ich zastosowanie w chirurgicznym leczeniu złamań żuchwy = NiTi shape memory staples and their application in surgical treatment of mandible fractures / Zdzisław ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [683937] Stomatologia
[792400] Inżynieria materiałowa
[683900] Medycyna kliniczna
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
[680000] Nauki medyczne. Ochrona zdrowia
Słowa kluczowe druty NiTi, przemiany fazowe, supersprężystość, klamry NiTi z pamięcią kształtu, zespolenia złamań wyrostka kłykciowego żuchwy

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/