Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pobożniak, Janusz

Baza danych narzędzi do obróbki materiałów trudnoskrawalnych na użytek symulacji programów CNC

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Database of difficult to cut material tools for the simulation of CNC programs
Seria/Czasopismo Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Numeracja R. 18, z. 4
Data wydania 2013
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 19-27
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 27
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1426-708X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Baza danych narzędzi do obróbki materiałów trudnoskrawalnych na użytek symulacji programów CNC / Janusz Pobożniak // Inżynieria Maszyn [Dokument elektroncizny]. – 2013, R. 18, z. 4, s. 19-27 ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe materiały trudnoskrawalne, wirtualne wytwarzanie, bazy danych narzędzi, CNC, CAD/CAM

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/