Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wójcik, Magdalena; Jordan, Grzegorz; Jordan, Witold; Mruk, Andrzej

Analysis of damage to an operator caused by mobile parts of the machines used in farms

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analiza obrażeń operatora spowodowanych przez ruchome części maszyn używanych w gospodarstwach rolniczych
Seria/Czasopismo Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture
Numeracja Vol. 13, No 2
Data wydania 2013
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 107-112
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 111-112
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Summ., Streszcz.
ISSN 1641-7739
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analysis of damage to an operator caused by mobile parts of the machines used in farms / Magdalena Wójcik, Grzegorz Jordan, Witold Jordan, Andrzej Mruk // Teka Commission of Motorization and Energetics ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [597900] Mechanizacja i automatyzacja rolnictwa
[912900] Bhp. Wypadki przy pracy
[590000] Rolnictwo
[910000] Praca. Polityka społeczna
Słowa kluczowe agricultural farm, tools and machines, accidents, injuries

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 6
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/