Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Matras, Andrzej

Analiza wpływu wartości kąta natarcia i posuwu na chropowatość powierzchni obrobionej oraz wartości składowych całkowitej siły skrawania

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Influence of tool rake angle and feed on surface rougness and total cutting force components analysis
Seria/Czasopismo Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Numeracja R. 18, z. 4
Data wydania 2013
Język polski
Zakres stron 42-54
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 53-54
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1426-708X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji sprawozdanie z badań (technical report)
Opis bibliograficzny
Analiza wpływu wartości kąta natarcia i posuwu na chropowatość powierzchni obrobionej oraz wartości składowych całkowitej siły skrawania / Andrzej Matras // Inżynieria Maszyn. – 2013, R. 18, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe kąt natarcia, chropowatość powierzchni, siły skrawania
Abstrakt
W pracy podjęto próbę częściowego określenia wpływ wartości kąta natarcia oraz prędkości posuwu na wartości składowych całkowitej siły skrawania oraz chropowatość powierzchni obrobionych. ... więcej

The impact of the values of tool rake angle and feed rate on the values of the components of the total cutting force and machined surface roughness was determinate. During the implementation of research ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/