Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46568)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21055)
    Materiały konferencyjne (22982)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ganczarski, Artur; Skrzypek, Jacek

Modelowanie powierzchni granicznych poprzecznie izotropowego kompozytu SCS-6/Ti-15-3

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Modeling of limit surfaces for transversely isotropic composite SCS-6/Ti-15-3
Seria/Czasopismo Acta Mechanica et Automatica
Numeracja vol. 5, no. 3
Data wydania 2011
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 25-32
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 32
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1898-4088
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Modelowanie powierzchni granicznych poprzecznie izotropowego kompozytu SCS-6/Ti-15-3 / Artur Ganczarski, Jacek Skrzypek // Acta Mechanica et Automatica [Dokument elektroniczny]. – 2011, vol. 5, no. 3, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [241900] Fizyka klasyczna i kwantowa. Mechanika i teoria pola. Teoria względności i grawitacji. Fizyka statystyczna. Termodynamika
[240000] Fizyka
Słowa kluczowe anizotropia, powierzchnie graniczne, kompozyty poprzecznie izotropowe

modelling, composite, surface
Abstrakt
Praca dotyczy opisu powierzchni granicznych dla jednokierunkowo zbrojonego kompozytu SCS-6/Ti-15-3 z uwzględnieniem zmiany właściwości materiałowych oraz naprężeń resztkowych, odpowiadających ... więcej

Present work deals with modeling of limit surfaces for unidirectional reinforced composite SCS-6/Ti-15-3. Analysis comprises changes of material properties and residual stresses, accompanying processes ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/