Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46641)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22938)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łopata, Stanisław

O możliwości oceny pełzania niekontrolowanych elementów rurociągów parowych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Possibility of creep determination uncontrolled elements of steam pipelines
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Materiały 32 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, 32 KKBN, Międzyzdroje 28-30.X.2003 ; Streszczenia referatów w języku angielskim
Autor źródła Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca PTBNiDT SIMP
Data wydania 2003
Język polski
Seria/Czasopismo Zeszyty Problemowe. Badania Nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Numer w serii 8
Zakres stron 45-50
Oznaczenia ref./art. R-6
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 50
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang. s. [292]
ISBN 83-87982-21-0
Nazwa konferencji 32 KKBN : Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących
Miejsce konferencji Międzyzdroje
Data konferencji 28-30.10.2003
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
O możliwości oceny pełzania niekontrolowanych elementów rurociągów parowych / Stanisław Łopata // W: Materiały 32 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, 32 KKBN, Międzyzdroje 28-30.X.2003 ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [447500] Maszyny i urządzenia energetyczne
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
[872100] Metody pomiarowe i opracowanie wyników pomiarów
[440000] Energetyka
[870000] Metrologia
Słowa kluczowe rurociągi parowe, odkształcenie trwałe pełzania, diagnostyka techniczna, wskaźnik kontroli pełzania
Abstrakt
Praca dotyczy diagnostyki wysokociśnieniowych rurociągów parowych eksploatowanych w warunkach pełzania. Ponieważ jednak zwykle jest ona prowadzona na ich elementach wybranych, to dla potrzeb ilościowej ... więcej

The paper concerns the diagnostics of high-pressure steam pipelines operated in creep conditions. However it is usually leading on its chosen elements. For necessity of quantitative analysis this kind ... więcej

odnośniki





© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/