Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46641)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22938)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łopata, Stanisław

Odcinki kontrolne w badaniach odkształceń pełzania rurociągów parowych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Control section in creep deformation measurements of steam pipelines
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Materiały 31 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, 31 KKBN, Szczyrk, 22-24 X 2002 r. ; Streszczenia referatów w języku angielskim
Autor źródła Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca PTBNiDT SIMP
Data wydania 2002
Język polski
Seria/Czasopismo Zeszyty Problemowe. Badania Nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Numer w serii 7
Zakres stron 145-150
Oznaczenia ref./art. R-21
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 150
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Abstr. s. [295]
ISBN 83-87982-06-7
Nazwa konferencji 31 KKBN : Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących
Miejsce konferencji Szczyrk
Data konferencji 22-24.10.2002
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Odcinki kontrolne w badaniach odkształceń pełzania rurociągów parowych / Stanisław Łopata // W: Materiały 31 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, 31 KKBN, Szczyrk, 22-24 X 2002 r. ; Streszczenia ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [447500] Maszyny i urządzenia energetyczne
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
[440000] Energetyka
Słowa kluczowe rurociągi parowe, odcinek kontrolny, odkształcenie trwałe pełzania, krzywe pełzania, prędkość pełzania

steam pipelines, control sections of pipelines, creep strain, creep curves, creep rate
Abstrakt
W pracy przedstawiono zagadnienie nadzoru wysokociśnieniowych rurociągów parowych przez okresowe wyznaczanie odkształceń i prędkości pełzania za pomocą odcinków kontrolnych. Ich zachowanie porównano ... więcej

In this paper the problem of periodic creep deformation measurements using the control sections of pipelines is presented. The creep rate is also determined. Creep behaviour of observed pipelines was compared ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/