Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łopata, Stanisław; Grądziel, Sławomir; Gargula, Marek

Przyrządy do kontroli warunków pracy komór paleniskowych kotłów – II. Pomiary temperatury ścianek rur, prędkości i temperatury czynników, pobór próbek, badanie oddziaływania spalin i zanieczyszczeń

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy The instruments for control of power boilers furnace chamber operating conditions – II. Tubes wall temperature, working fluids velocity and temperature measurements, taking a specimen, investigations of fumes, ashes and fouling effects
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Ochrona środowiska w eksploatacji kotłów rusztowych : IX Konferencja Naukowo-Techniczna 2007, Szczyrk, 11-13 października 2007
Redaktor źródła A. W. Walewski, A. K. Polewczyk, W. Wojnar
Współtwórca źródła Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary [inst. sprawcza]
Biuro Wystaw i Konferencji TECH-EXPO Bielsko-Biała [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Gliwice, Szczyrk
Wydawca [Politechnika Śląska]
Data wydania 2007
Język polski
Seria/Czasopismo Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Numer w serii 19
ISSN serii 1506-9702
Zakres stron 151 -160
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 159 -160
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-918568-7-1
Nazwa konferencji IX Konferencja Naukowo-Techniczna 2007 Ochrona środowiska w eksploatacji kotłów rusztowych
Miejsce konferencji Gliwice - Szczyrk
Data konferencji 11-13.10.2007
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Przyrządy do kontroli warunków pracy komór paleniskowych kotłów – II. Pomiary temperatury ścianek rur, prędkości i temperatury czynników, pobór próbek, badanie oddziaływania spalin i zanieczyszczeń ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [447500] Maszyny i urządzenia energetyczne
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
[440000] Energetyka
Słowa kluczowe urządzenia energetyki cieplnej, rury ekranowe, temperatura ścianki, temperatura spalin, zanieczyszczenia, przyrząd pomiarowy, sonda pomiarowa, wstawka
Abstrakt
Do parametrów charakteryzujących pracę komór paleniskowych kotłów obok gęstości strumienia cieplnego (stosowane do jego pomiarów mierniki są prezentowane w części I) należą np.: temperatura ... więcej

Parameters that describes power boiler combustion chambers operation, aside from heat flux (the heat flux measuring instruments were presented in part I) are: tube wall temperature, temperature and velocity ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/