Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46641)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22933)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łopata, Stanisław

Badanie prostoliniowych przewodów rurowych instalowanych w wysokociśnieniowych rurociągach parowych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Investigation of straight tubes for installation high-pressure steam pipelines
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Materiały 26 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, 26 KKBN, Szczyrk 21-23.10.1997 ; Ustalenia grupy roboczej Europejskiej Rady Badań Nieniszczących (ECNDT)
Autor źródła Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca PTBNiDT SIMP
Data wydania 1997
Język polski
Seria/Czasopismo Zeszyty Problemowe. Badania Nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Numer w serii 2
Zakres stron 77-82
Oznaczenia ref./art. R-3
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 82
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang. s. 272
ISBN 83-90-7971-1-9
Nazwa konferencji 26 KKBN : Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących
Miejsce konferencji Szczyrk
Data konferencji 21-23.10.1997
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Badanie prostoliniowych przewodów rurowych instalowanych w wysokociśnieniowych rurociągach parowych / Stanisław Łopata // W: Materiały 26 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, 26 KKBN, Szczyrk ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [447500] Maszyny i urządzenia energetyczne
[440000] Energetyka
Słowa kluczowe rurociągi, wymagania dla rurociągów, pomiary średnicy zewnętrznej, pomiary grubości ścianki, badania owalności rur
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki nieniszczących badań parametrów charakteryzujących proste odcinki rur stosowanych na przewody pary przegrzanej, pracujących w warunkach pełzania. Wykonano pomiary średnic ... więcej

Non-destructive tests of thick-walled tubes for exploitation under creep conditions are presented. Measurements of outer diameter and wall thickness werw made. The ovality of section and wall thickness ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/