Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47020)
    Książki (7674)
    Artykuły i czasopisma (21322)
    Materiały konferencyjne (22855)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dyląg, Michał; Kamieński, Jerzy; Rosiński, Jerzy

Modelowanie kinetyki wzajemnego oddziaływania cząstek w procesie flokulacji

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Modeling of particles' interaction kinetics during flocculation process
Seria/Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Numeracja R. 48 (40), Nr 6
Data wydania 2009
Język polski
Zakres stron 53-54
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 54
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 0368-0827
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Modelowanie kinetyki wzajemnego oddziaływania cząstek w procesie flokulacji / Michał Dyląg, Jerzy Kamieński, Jerzy Rosiński // Inżynieria i Aparatura Chemiczna. – 2009, R. 48 (40), Nr 6, s. 53-54 ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [371928] Aparatura i urządzenia dla przemysłu chemicznego
[253900] Inżynieria chemiczna
[371900] Przemysł maszynowy
[250000] Chemia
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe flokulacja, bilans populacji, częstotliwość i liczba zderzeń, rozpad flokuł

flocculation, population balance, frequency and number of collision, flocs breakage
Abstrakt Zaprezentowano podstawy identyfikacji i modelowania kinetyki wzajemnego oddziaływania cząstek w funkcji wybranych zmiennych procesowych z uwzględnieniem współrzędnych definiujących ich fizykalną przestrzeń (położenie, czas).

In the paper the theoretical foundations of identification and modelling of particles interaction kinetics as a function of selected process variables including coordinates of their physical space (the position, time) have been presented.

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/