Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łopata, Stanisław; Kwintowski, Kamil

Ocena wpływu usytuowania czopów pomiarowych pełzania wysokociśnieniowych rurociągów parowych na wyznaczane wartości ich odkształceń trwałych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Influence of location of creep pins for measurement of plastic deformation of high pressure steam pipelines
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : Jubileuszowa Konferencja Kotłowa 2009 z okazji 60 lecia Fabryki Kotłów RAFAKO SA w Raciborzu, Szczyrk, CKiR Orle Gniazdo, 13-15 października 2009
International Conference on Boiler Technology 2009, Poland, Szczyrk, CKiR Orle Gniazdo, 13-15 October 2009. T. 2
Redaktor źródła Walewski, Andrzej W.
Miejsce wydania Gliwice
Wydawca Politechnika Śląska
Data wydania 2009
Język polski
Seria/Czasopismo Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Numer w serii 23
Liczba stron 18
Zakres stron 131-149
Bibliografia (na str.) 149
Bibliografia (liczba pozycji) 9
ISBN 978-83-927340-1-7
Nazwa konferencji Jubileuszowa Konferencja Kotłowa 2009 z okazji 60-lecia Fabryki Kotłów RAFAKO SA w Raciborzu
International Conference on Boiler Technology 2009
Miejsce konferencji Szczyrk, CKiR Orle Gniazdo
Data konferencji 13-15.10 2009
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Ocena wpływu usytuowania czopów pomiarowych pełzania wysokociśnieniowych rurociągów parowych na wyznaczane wartości ich odkształceń trwałych / Stanisław Łopata, Kwintowski Kamil // W: Aktualne ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [447500] Maszyny i urządzenia energetyczne
[440000] Energetyka
Słowa kluczowe rurociąg parowy, pełzanie, czopy pomiarowe, profil przekroju poprzecznego rury, grubość ścianki rury, owalność przekroju poprzecznego rury, nierównomierność grubości ścianki rury, odkształcenie trwałe pełzania, krzywe pełzania, modelowanie numeryczne pełzania, symulacja MES
Abstrakt
W pracy zaprezentowano przykładowe wyniki inwentaryzacji rurociągów stosowanych do przesyłania pary przegrzanej. Jej celem jest określenie rzeczywistej geometrii przekroju poprzecznego, zwłaszcza ... więcej

In the paper example of stock-taking of pipelines which are used to transferring superheated steam was presented. The aim is to determine real cross section geometry, particulary in place of measurement ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/