Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47528)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21794)
    Materiały konferencyjne (22603)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Okoński, Stanisław; Moszumański, Ryszard; Tabor, Adam

Jakość gwintów wewnętrznych walcowanych i nagniatanych głowicami rolkowymi

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The quality of internal threads rolled and burnished with roller heads
Seria/Czasopismo Journal of Machine Construction and Maintenance
Numeracja 4 (79)
Data wydania 2010
Język polski
Zakres stron 163-175
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 174
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1232-9312
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Jakość gwintów wewnętrznych walcowanych i nagniatanych głowicami rolkowymi / Stanisław Okoński, Ryszard Moszumański, Adam Tabor // Problemy Eksploatacji - Zeszyty Naukowe Instytutu Technologii ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [371735] Obróbka plastyczna
[371700] Technologia budowy maszyn
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe walcowanie gwintu, nagniatanie gwintu, głowica rolkowa, średnica podziałowa, chropowatość powierzchni, wytrzymałość na ścinanie, struktura materiału, twardość

thread rolling, thread burnishing, roller head, pitch diameter, surface roughness, shear strength, structure of material, hardness
Abstrakt
Gwinty kształtowane plastycznie mają szereg zalet. Możliwe jest uzyskanie niskiej chropowatości powierzchni i dużej dokładności. Gwint ma podwyższoną wytrzymałość na ścinanie i docisk powierzchniowy. ... więcej

The threads fabricated by plastic working offer a number of indisputable advantages. It is possible to obtain low surface roughness and high accuracy. The threads are characterised by high shear strength ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/