Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lenar-Matyas, Anna; Łapuszek, Marta; Poulard, Christine; Royet, Paul

Skuteczność działania suchych zbiorników podczas powodzi: analiza wybranych zbiorników we Francji

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy The study on dry dams efficiency during the flood events: the analysis of selected dry dams in France
Seria/Czasopismo Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Numeracja Nr 9
Data wydania 2009
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 143-154
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 153
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1732-5587
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
Opis bibliograficzny
Skuteczność działania suchych zbiorników podczas powodzi: analiza wybranych zbiorników we Francji = The study on dry dams efficiency during the flood events: the analysis of selected dry dams in France ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [621900] Śródlądowe budownictwo hydrotechniczne
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe ochrona przeciwpowodziowa, suchy zbiornik przeciwpowodziowy, efektywność działania

flood protection, dry dam, efficiency
Abstrakt
Występowanie gwałtownych opadów atmosferycznych jest obecnie coraz częściej powodem powstawania wielu poważnych zniszczeń . Konieczne jest więc podejmowanie działań związanych z ochroną przeciwpowodziową ... więcej

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/