Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lenar-Matyas, Anna; Lafon, Michel; Łapuszek, Marta; Poulard, Christine

Mozliwości łagodzenia skutków regulacji technicznej rzek i potoków górskich na terenach zurbanizowanych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Alleviating effects of the technical training of mountains rivers and streams in the urban areas
Seria/Czasopismo Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Numeracja 9
Data wydania 2009
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 241-51
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 251
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1732-5587
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny
Mozliwości łagodzenia skutków regulacji technicznej rzek i potoków górskich na terenach zurbanizowanych = Alleviating effects of the technical training of mountains rivers and streams in the urban ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [621900] Śródlądowe budownictwo hydrotechniczne
[922300] Zmiany w środowisku wywołane czynnikami antropogenicznymi
[620000] Gospodarka wodna
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe rzeka górska, regulacja rzek, renaturyzacja, ochrona brzegów, projektowanie koryt, łagodzenie skutków powodzi

mountainous river, river training, river restoration, bank protection, channel design, flood mitigation
Abstrakt
W celu zapobiegania skutkom powodzi oraz suszy konieczne jest podjęcie skutecznych działań na obszarze zlewni oraz w cieku, mających na celu spowolnienie odpływu wody opadowej w niżej położone ... więcej

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/