Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lenar-Matyas, Anna; Łapuszek, Marta; Lafon, Michel; Poulard, Christine

Możliwości rewitalizacji koryt rzek i potoków w warunkach ich zróżnicowanego zagospodarowania

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy The rivers and streams restoration techniques in the varied ways of their management
Seria/Czasopismo Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Numeracja 9
Data wydania 2010
Język polski
Zakres stron 17-27
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 27
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1732-5587
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Możliwości rewitalizacji koryt rzek i potoków w warunkach ich zróżnicowanego zagospodarowania = The rivers and streams restoration techniques in the varied ways of their management / Anna Lenar-Matyas, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [621900] Śródlądowe budownictwo hydrotechniczne
[922300] Zmiany w środowisku wywołane czynnikami antropogenicznymi
[620000] Gospodarka wodna
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe rzeka górska, regulacja rzek, rewitalizacja, ochrona brzegów

mountain river, river training, restoration, bank protection
Abstrakt
W zależności od stopnia zagospodarowania doliny cieku stosuje się różne metody regulacji, których nadrzędnym celem jest ochrona przeciwpowodziowa terenów przyległych. Dotychczas często przy tych ... więcej

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/