Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuciel, Stanisław; Jakubowska, Paulina; Kuźniar, Paulina

A study on the mechanical properties and the influence of water uptake and temperature on biocomposites based on polyethylene from renewable sources

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Composites. Part B, Engineering
Numeracja Vol. 64, part B
Data wydania 2014
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 72-77
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 77
Bibliografia (liczba pozycji) 29
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1359-8368
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.compositesb.2014.03.026
Opis bibliograficzny
A study on the mechanical properties and the influence of water uptake and temperature on biocomposites based on polyethylene from renewable sources / Stanisław Kuciel, Paulina Jakubowska, Paulina Kuźniar ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe natural fibres, biocomposites, water absorption, biopolyethylene

włókna naturalne, biokompozyty, chłonność wody, biopolietylen
Abstrakt
This work is aimed to evaluate the properties in terms of structural applications of the fully biobased composites obtained at reasonable price, without additional and costly chemical modifications. The ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 40
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 45
Impact Factor 2.983
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/