Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wierzbicka-Miernik, A.; Miernik, K.; Wojewoda-Budka, J.; Szyszkiewicz, K.; Filipek, R.; Litynska-Dobrzynska, I.; Kondentsov, A.; Zieba, P.

Growth kinetics of the intermetallic phase in diffusion-soldered (Cu-5 at.Ni)/Sn/(Cu-5 at.%Ni) interconnections

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials Chemistry and Physics
Numeracja vol. 142, Iss. 2-3
Data wydania 2013
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 682-685
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 685
Bibliografia (liczba pozycji) 23
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0254-0584
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.matchemphys.2013.08.022
Opis bibliograficzny
Growth kinetics of the intermetallic phase in diffusion-soldered (Cu-5 at.Ni)/Sn/(Cu-5 at.%Ni) interconnections / A. Wierzbicka-Miernik, K. Miernik, J. Wojewoda-Budka, K. Szyszkiewicz, R. Filipek, L. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe electronic materials, intermetallic compounds, diffusion, interfaces, electron microscopy (TEM and SEM)

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 35
Impact Factor 2.129
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 1.8

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/