Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46568)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21055)
    Materiały konferencyjne (22982)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Słoma, Ireneusz; Łopata, Stanisław

Modernizacje kotłów rusztowych – wybrane prawne i technologiczne [aspekty] oraz przykład z badań kotła do spalania węgla kamiennego i biomasy

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Stoker-fired boilers modernisations – selected legal and technological aspects and test of boiler for combustion coal and biomass
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła XI Konferencja naukowo-techniczna pn.: Modernizacja kotłów rusztowych : dostosowanie kotłów do krajowych i unijnych uwarunkowań prawnych, Szczyrk, 12-14 października 2011 r., Prace naukowe, Monografie, Konferencje, z. 28
Autor źródła Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
Biuro Wystaw i Konferencji Tech-Expo Bielsko-Biała
Miejsce wydania Gliwice
Wydawca [Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej]
Data wydania 2011
Język polski
Seria/Czasopismo Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Numer w serii 28
Zakres stron 121-130
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 130
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-927340-6-2
Nazwa konferencji XI Konferencja naukowo-techniczna pn.: Modernizacja kotłów rusztowych : dostosowanie kotłów do krajowych i unijnych uwarunkowań prawnych
Miejsce konferencji Szczyrk
Data konferencji 12-14.10.2011
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Modernizacje kotłów rusztowych – wybrane prawne i technologiczne [aspekty] oraz przykład z badań kotła do spalania węgla kamiennego i biomasy / Ireneusz Słoma, Stanisław Łopata // W: XI Konferencja ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [447500] Maszyny i urządzenia energetyczne
[441900] Bilans energetyczny
[440000] Energetyka
Słowa kluczowe kotły rusztowe, węgiel kamienny, biomasa, modernizacja kotła, przepisy prawne, badania bilansowe kotła
Abstrakt
W artykule odniesiono się do zagadnienia modernizacji w aspekcie przepisów Urzędu Dozoru Technicznego oraz Prawa Budowlanego. Podane zostały warunki, jakie winny być spełnione w tym zakresie. Zaprezentowano ... więcej

The paper presents the issue of modernization in aspect of the provisions of the Office Technical Inspection and Construction Law. In this area the conditions, which must be done, are given. The technology ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/