Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lorkowski, Jacek; Mrzygłód, Mirosław; Kotela, Ireneusz; Kiełbasiewicz-Lorkowska, Ewa; Teul, Iwona

Obuwie zgodne z "business dress code" a kondycja zdrowotna stóp kobiet – komputerowo wspomagana ocena holistyczna

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Footwear according to the "business dress code" and the health condition of women’s feet – computer-assisted holistic evaluation
Seria/Czasopismo Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Numeracja 59, 2
Data wydania 2013
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 118-128
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 126-127
Bibliografia (liczba pozycji) 39
Oznaczenie streszczenia Summ., Streszcz.
ISSN 1427-440X
Uwagi Aneks
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Obuwie zgodne z "business dress code" a kondycja zdrowotna stóp kobiet – komputerowo wspomagana ocena holistyczna = Footwear according to the "business dress code" and the health condition of women’s ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wysokie obcasy, spiczaste obuwie, deformacja stopy, pedobarografia, modelowanie komputerowe, MES

high heels, pointed shoes, deformation of the foot, pedobarography, computer modelling, FEM
Abstrakt
Zgodnie z werdyktem Sądu Najwyższego z 2005 r., pracodawca może zwolnić swojego pracownika,jeśli ten swoim zachowaniem (w tym także strojem) naraził go na straty lub zagroził jego interesom. Celem ... więcej

According to the verdict of the Supreme Court in 2005, an employer may dismiss an employee if their conduct (including dress) exposes the employer to losses or threatens his interests. The aim of the study ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 4
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/