Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Drożdż-Szczybura, M.

Historical ‘humble architecture’. Architecture without architects in the public area of town space

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Historyczna „Architektura uboga”. Architektura bez architektów w publicznej przestrzeni miasta
Seria/Czasopismo Arhitektura
Numeracja Vypusk 1
Data wydania 2008
Język angielski
Zakres stron 16-19
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 19
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., białorus., pol.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Historical ‘humble architecture’. Architecture without architects in the public area of town space = Historyczna „Architektura uboga”. Architektura bez architektów w publicznej przestrzeni miasta ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe cultural heritage, town, architecture

dziedzictwo kulturowe, miasto, architektura
Abstrakt
Many city borders have nowadays included former rural areas, with their typical rural structures. Very often there are some areas in town centers that used to be former outskirts of the settlements previously ... więcej

Межы многіх гарадоў у цяперашні час ахопліваюць былыя вясковыя абшары з тыповымі для вёскі забудовамі. Нярэдка ... więcej

Granice wielu miast obejmują obecnie byłe obszary wiejskie, z typową dla wsi zabudową. Nieraz w obecnych centrach miast znajdują się, niegdyś peryferyjne obszary zabudowań robotniczych, rzemieślniczych ... więcej

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/