Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Petryna, Janusz; Sułowicz, Maciej; Duda, Arkadiusz; Guziec, Krzysztof

Możliwości wykorzystania strumienia unipolarnego w diagnostyce maszyn prądu przemiennego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Possibilities of the unipolar flux application in A. C. machines diagnosing
Seria/Czasopismo Napędy i Sterowanie
Numeracja R. 16, Nr 5 (181)
Data wydania 2014
Język polski
Zakres stron 100-105
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 105
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1507-7764
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Możliwości wykorzystania strumienia unipolarnego w diagnostyce maszyn prądu przemiennego / Janusz Petryna, Maciej Sułowicz, Arkadiusz Duda, Krzysztof Guziec // Napędy i sterowanie. – 2014, R. 16, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [433100] Napęd elektryczny. Urządzenia sterujące napędem elektrycznym
[391600] Konstrukcje elementów sterowania i automatyki. Konstrukcja elementów pomiarowych
[432700] Elementy i układy energoelektroniki. Przyrządy półprzewodnikowe mocy. Przekształtniki statyczne
[430000] Elektrotechnika
[390000] Automatyka
Słowa kluczowe strumień unipolarny, zwarcia zwojowe, uszkodzenie klatki

unipolar flux, short circuits, cage damage
Abstrakt
Artykuł zawiera wyniki badań w ramach projektu wykorzystania cewki do pomiaru strumienia unipolarnego dla uzyskania sygnału diagnostycznego niosącego informacje: o niesymetriach elektrycznych maszyny ... więcej

The article contains the results of research within the project to use unipolar (axial) flux coil to obtain diagnostic signal carrying the information of: electrical asymmetries of machinery (inter-turn ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 4
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5
Liczba arkuszy 0.68

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/