Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Fajkoš, Rostislav; Zima, Radim; Karwala, Krzysztof; Michnej, Maciej

The methods of increasing fatigue strength and safety of high-speed railway axles

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Pojazdy Szynowe
Numeracja Nr 2
Data wydania 2014
Język angielski
Typ nośnika CD
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0138-0370
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
The methods of increasing fatigue strength and safety of high-speed railway axles / Rostislav Fajkoš, Radim Zima, Krzysztof Karwala, Maciej Michnej // Pojazdy Szynowe : kwartalnik naukowo-techniczny ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [692100] Transport kolejowy
[792400] Inżynieria materiałowa
[690000] Transport
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe fatigue limit, fatigue crack propagation, fatigue design, railway axles, induction hardening, carbon steel
Abstrakt
Induction hardened axles which have been used in Shinkansen high-speed trains since 1964, have a track record of high degree of safety and reliability. The positive effect of induction hardening lies in ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 4
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 4
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/