Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Młynarski, Stanisław

Wskaźniki niezawodności zestawów kołowych lokomotyw

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Pojazdy Szynowe
Numeracja Nr 2
Data wydania 2014
Język polski
Typ nośnika CD
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 0138-0370
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wskaźniki niezawodności zestawów kołowych lokomotyw / Stanisław Młynarski // Pojazdy Szynowe : kwartalnik naukowo-techniczny poświęcony zagadnieniom konstrukcji budowy i badań taboru szynowego ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [692100] Transport kolejowy
[812500] Teoria niezawodności. Teoria eksploatacji systemów
[690000] Transport
[810000] Teoria systemów. Cybernetyka. Prakseologia
Słowa kluczowe lokomotywa, zestaw kołowy, zużycie, trwałość, niezawodność

locomotive, wheel set, indicator reliability, durability, wheel profile
Abstrakt
Praca zawiera wybrane wyniki eksploatacyjnych badań trwałości zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych. Wyniki pomiarów podcięcia obrzeża kół oraz zużycia kręgu tocznego kół wybranych lokomotyw ... więcej

The current paper presents a chosen results of durability tests for the wheel sets of the rail vehicles. The measurement results of the wheel flange udercut and the wheel tread wear of the chosen loco-motives ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 4
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 4
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/