Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lorenc, Augustyn Krzysztof

Wytyczne Białej Księgi Transportu jako szansa rozwoju przewozów kontenerowych w Polsce

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Pojazdy Szynowe
Numeracja Nr 2
Data wydania 2014
Język polski
Typ nośnika CD
Zakres stron [1-12]
Liczba stron 12
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISSN 0138-0370
Uwagi Tyt. źródła z ekranu tyt.: Instytut Pojazdów Szynowych TABOR
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wytyczne Białej Księgi Transportu jako szansa rozwoju przewozów kontenerowych w Polsce / Augustyn Krzysztof Lorenc // Pojazdy Szynowe : kwartalnik naukowo-techniczny poświęcony zagadnieniom konstrukcji ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [692100] Transport kolejowy
[690000] Transport
Słowa kluczowe Biała Księga, transport intermodalny, rozwój transportu kolejowego, sieć TEN-T, terminale kontenerowe
Abstrakt
W niniejszym artykule omówiono znaczenie oraz szanse rozwoju transportu intermodalnego w Polsce w odniesieniu do wytycznych Białej Księgi transportu komisji europejskiej. Biała Księga „Plan utworzenia ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 4
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 4
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/