Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46618)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21076)
    Materiały konferencyjne (22973)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuciel, S.; Kuźniar, P.; Mikuła, J.; Liber-Kneć, A.

Mineral microparticles and wood flour as fillers of different biocomposites

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Biobased Materials and Bioenergy
Numeracja Vol. 6, Nr 4
Data wydania 2012
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 475-480
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 480
Bibliografia (liczba pozycji) 26
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1556-6560
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1166/jbmb.2012.1246
Opis bibliograficzny
Mineral microparticles and wood flour as fillers of different biocomposites / S. Kuciel, P. Kuźniar, J. Mikuła, A. Liber-Kneć // Journal of Biobased Materials and Bioenergy [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe biocomposite, biodegradable polimer, mineral filler, tuff
Abstrakt
In this work, authors attempted to present and compare test results of two different injection molded biopolymers: thermoplastic wheat starch and cellulose blend as matrices for biocomposites. They were ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 25
Impact Factor 0.826
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/