Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Osocha, P.; Węglowski, B.

Wpływ naprężeń zmiennych w czasie na trwałość wybranego ciśnieniowego elementu kotła

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska
Data wydania 2005
Język polski
Numeracja z. 211
Zakres stron 163-172
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (liczba pozycji) 8
ISSN 0137-2335
Nazwa konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej : VII konferencja PBEC
Miejsce konferencji Warszawa, Polska
Data konferencji 6-9.12.2005
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Wpływ naprężeń zmiennych w czasie na trwałość wybranego ciśnieniowego elementu kotła / P. Osocha, B. Węglowski // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika. – 2005, z. 211, s. 163-172 ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [440000] Energetyka
Słowa kluczowe trwałość elementów ciśnieniowych, kotły, urządzenia energetyczne, naprężenia zmienne

variable fatique stresses, chosen power boiler
Abstrakt
Przedstawione zostaną zasady obliczeń w zakresie wytrzymałości niskocyklowej oraz omówione wybrane metody zliczania cykli obciążeń zmiennych w czasie. Analizie poddany zostanie wybrany grubościenny ... więcej

The calculations of low cycle fatigue strength and selected method for cycle counting will be presented. One of thick-walled elements of steam pipelines in power boiler of 320 kg/s capacity will be analyzed. ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/