Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46588)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21069)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Blazy, Rafał

Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego na wartości środowiska kulturowego regionu (spójność polityki przestrzennej z planami różnego szczebla)

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Influence of spatial plans on values of regional cultural environment
Seria/Czasopismo Architecturae et Artibus
Numeracja vol. 2, no. 4 (6)
Data wydania 2010
Język polski
Zakres stron 27-34
Oznaczenie ilustracji mapy
Bibliografia (na str.) 34
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2080-9638
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego na wartości środowiska kulturowego regionu (spójność polityki przestrzennej z planami różnego szczebla) / Rafał Blazy // Architecturae et Artibus. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[650900] Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje osadnictwa
[066819] Planowanie regionalne
[640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[066800] Polityka ekonomiczna. Planowanie gospodarki narodowej
[060000] Nauki ekonomiczne. Ekonomika
Słowa kluczowe system planowania przestrzennego, region, krajobraz kulturowy, różnorodność, planowanie przestrzenne
Abstrakt
W większości wysoko rozwiniętych krajów, a w szczególności w zachodniej Europie planowanie przestrzenne odbywa się w ciągłości na szczeblu krajowym, regionalnym i miejscowym. W sferze teoretycznej ... więcej

In majority of economically highly developed countries, but particularly in Western Europe, spatial planning proceed in continuity on national regional and local level. In theoretical sphere, one of supervising ... więcej

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/