Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Blazy, Rafał

Polské městské plánování 2. poloviny 20. století od totálního k liberálnímu plánování

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Polish urban planning of the 2nd half of the 20th century from total to liberal planning
Tytuł źródła Proměny architektury 2. poloviny 20. století
Transformations in twentieth-century architecture
Redaktor źródła E. Špačková, J. Šebesta
Miejsce wydania Ostrava
Wydawca Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Wydawnictwo według MEiN Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Data wydania 2012
Język angielski
Zakres stron 166-170
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 170
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-80-87079-27-0
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Polské městské plánování 2. poloviny 20. století od totálního k liberálnímu plánování = Polish urban planning of the 2nd half of the 20th century from total to liberal planning / Rafał Blazy ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[650900] Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje osadnictwa
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Słowa kluczowe planowanie przestrzenne w XX wieku, planowanie totalne, planowanie liberalne, planowanie miast
Abstrakt
Wydaje się, że szczególnie urbanistyka II połowy XX wieku w krajach socjalistycznych takich jak Polska, Czechy, Słowacja, Węgry przeszła w okresie niespełna 50 lat niezwykle dynamiczną drogę. ... więcej

It appears that the urban planning of the 2nd half of the 20th century, especially in socialist countries – such as Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary, has gone a long and dynamic way as ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/