Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gyurkovich, Mateusz

MuseumsQuartier jako dopełnienie kompozycyjne Forum Cesarskiego w Wiedniu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy MuseumsQuartier as a composition complement to the Imperial Forum in Vienna
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 29
Data wydania 2011
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 34-41
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 40
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
MuseumsQuartier jako dopełnienie kompozycyjne Forum Cesarskiego w Wiedniu = MuseumsQuartier as a composition complement to the Imperial Forum in Vienna / Mateusz Gyurkovich // Wiadomości Konserwatorskie ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zespół muzealny, renowacja urbanistyczna, kompozycja urbanistyczna, integracja współczesnej architektury w historycznym kontekście, miasto europejskie

museum complex, urban renewal, urban composition, integration of the contemporary architecture within historic urban tissue, European city
Abstrakt
Wprowadzanie nowych struktur przestrzennych w zabytkowe zespoły urbanistyczne oraz umiejętna integracja współczesnej architektury z historycznym kontekstem, jest przedmiotem zainteresowań wielu badaczy ... więcej

Introducing new spatial structures into historical urban complexes and a full integration of modern architecture with historical context, is the subject of interest among many researchers, theoreticians ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 4

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/