Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46626)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21080)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Balcerzak, Wojciech ; Generowicz, Agnieszka ; Mucha, Zbigniew

Application of multi-criteria analysis for selection of a reclamation method for hazardous waste landfill

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polish Journal of Environmental Studies
Numeracja Vol. 23, No. 3
Data wydania 2014
Język angielski
Zakres stron 983-987
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 987
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1230-1485
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Application of multi-criteria analysis for selection of a reclamation method for hazardous waste landfill / Wojciech Balcerzak, Agnieszka Generowicz, Zbigniew Mucha // Polish Journal of Environmental Studies. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe industrial solid waste, landfilling, reclamation, multi-criteria analysis

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 15
Impact Factor 0.871
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/