Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Chrzanowski, Marcin; Nowak, Krzysztof

Opis zniszczenia mieszanego w warunkach pełzania przy pomocy automatów komórkowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Description of mix-mode creep failure using cellular automata
Seria/Czasopismo Acta Mechanica et Automatica
Numeracja vol. 4, no. 2
Data wydania 2010
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 29-36
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 35-36
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2300-5319
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Opis zniszczenia mieszanego w warunkach pełzania przy pomocy automatów komórkowych / Marcin Chrzanowski, Krzysztof Nowak // Acta Mechanica et Automatica [Dokument elektroniczny]. – 2010, vol. 4, no. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe automaty komórkowe, zniszczenie w warunkach pełzania

polycrystalline material, creep, damage
Abstrakt
W pracy zaproponowano model opisu zniszczenia dla materiałów polikrystalicznych w warunkach pełzania. Przy pomocy automatu komórkowego zaimplementowano mieszany dyfuzyjno-odkształceniowy mechanizm ... więcej

The model of creep failure for polycrystalline materials in creep condition is proposed. The diffusional and creepdeformation damage growth mechanisms are implemented using cellular automaton. The two-dimensional ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/