Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47397)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21725)
    Materiały konferencyjne (22647)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stryszewska, Teresa

The change in selected properties of ceramic materials obtained from ceramic brick treated by the sulphate and chloride ions

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Construction and Building Materials
Numeracja Vol. 66
Data wydania 2014
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 268-274
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 274
Bibliografia (liczba pozycji) 26
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0950-0618
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.conbuildmat.2014.05.066
Opis bibliograficzny
The change in selected properties of ceramic materials obtained from ceramic brick treated by the sulphate and chloride ions / Teresa Stryszewska // Construction and Building Materials [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe contaminated ceramic brick, sulphate ions, chloride ions, compressive strength, hardness,
Abstrakt
Long-term use of bricks in different conditions, particularly in the contact with moisture, results in the accumulation of various substances and compounds, which over time causes a change of the performance ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 40
Impact Factor 2.296
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/