Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46621)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22975)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cisek, Jerzy

Wizualizacja wtrysku spalania emulsji RME z wodą w silniku wysokoprężnym

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Visualisation of injection and combustion of RME with water emulsions in diesel engine
Seria/Czasopismo MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture
Numeracja T. 9
Data wydania 2007
Język polski
Zakres stron 49-55
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 55
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1730-8658
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wizualizacja wtrysku spalania emulsji RME z wodą w silniku wysokoprężnym / Jerzy Cisek // Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. – 2007, T. 9, s. 49-55 : fot. – Bibliogr. s. 55, Streszcz., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe silnik wysokoprężny, emulsje wodne, RME, wtrysk, spalanie, wizualizacja

diesel engine, RME - water emulsion, injection, combustion, visualization
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania było określenie możliwości zastosowania systemu wizualizacji wtrysku i spalania paliwa AVL VideoScope 513D do analizy zjawisk wewnątrz cylindra silnika wysokoprężnego ... więcej

This paper presents possibilities of using fully digitized trigger able video system AVL VideoScope 513D for analysis of injecton and combustion inside diesel engine cylinder fuelled by RME with water ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/