Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stryszewska, Teresa; Wodnicka, Krystyna

Tekstura i mikrostruktura cegły ceramicznej skażonej jonami chlorkowymi i siarczanowymi

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The texture and microstructure of ceramic brick contaminated by chloride and sulfate ions
Seria/Czasopismo Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Numeracja T. 65, Nr 1
Data wydania 2013
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 87-91
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 91
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1505-1269
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Tekstura i mikrostruktura cegły ceramicznej skażonej jonami chlorkowymi i siarczanowymi / Teresa Stryszewska, Krystyna Wodnicka // Materiały ceramiczne [Dokument elektroniczny]. - 2013, T. 65, Nr 1, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe cegła ceramiczna, korozja chemiczna, tekstura, mikrostruktura,
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące zmiany parametrów tekstury i mikrostruktury próbek cegły ceramicznej zwykłej, poddanych ekspozycji korozyjnej w środowiskach zawierających jony: ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 5
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/