Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tal-Figiel, Barbara; Kulawik-Pióro, Agnieszka

Rheological properties of primary pharmaceutical emulsions obtained by homogenization

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Właściwości reologiczne emulsji pierwotnych o potencjalnym znaczeniu farmaceutycznym wytworzonych techniką emulgowania przy użyciu homogenizatora
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Iss. 1-Ch
Data wydania 2013
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 110, Iss. 1
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 79-88
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 87-88
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Rheological properties of primary pharmaceutical emulsions obtained by homogenization = Właściwości reologiczne emulsji pierwotnych o potencjalnym znaczeniu farmaceutycznym wytworzonych techniką emulgowania ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe emulsion, rheology, flow and viscosity curve

emulsje, reologia, krzywe płynięcia i lepkościowe
Abstrakt
The paper presents the results of rheological examinations of primary emulsions with the potential for pharmaceutical applications, created through emulsification using a homogeniser. The water phase of ... więcej

W artykule przedstawiono wyniki badań reologicznych emulsji pierwotnych o potencjalnym znaczeniu farmaceutycznym, wytworzonych techniką emulgowania z użyciem homogenizatora. Fazę wodną badanych emulsji ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/