Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Anelâk, A. M.; P'âskovskì, K.

Modifìkovanì ceolìti v procesì bìologìčnogo očiŝennâ stìčnih vod u sekvencìjnomu reaktorì

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Modified zeolites in the process of biological sewage purification in sequencing batch reactor
Seria/Czasopismo Rinok Ìnstalâcìj
Numeracja R. 9, 03 (98)
Data wydania 2005
Język ukraiński
Zakres stron 39-42
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 42
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1684-2251
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Modifìkovanì ceolìti v procesì bìologìčnogo očiŝennâ stìčnih vod u sekvencìjnomu reaktorì = Modified zeolites in the process of biological sewage purification in sequencing batch reactor ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe oczyszczanie biologiczne, ścieki komunalne, zeolity, osad aktywny

biological purification, sewage zeolites, activated sludge
Abstrakt This paper presents results of the laboratory research on the modified zeolite influence upon the sewage treatment. The experiment was made in the sequencing batch reactors, in 8-hours cycle and the activated sludge proces was conducted using synthetic sewage.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/