Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bauer, Marek

Application of the bus line simulation model in the assessment of the potential effects of bus lane separation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Communication and Computer
Numeracja Vol. 11, Nr 1
Data wydania 2014
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 74-87
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 86-87
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1548-7709
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Application of the bus line simulation model in the assessment of the potential effects of bus lane separation / Marek Bauer // Journal of Communication and Computer [Dokument elektroniczny]. – 2014, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Simulation model, bus line, bus lane, quality, urban public transport
Abstrakt
This article presents the practical use of author’s stochastic, simulation model of average bus line, operating in urban conditions. Model was built in order to improve the modeling of public transport ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Punktacja czasopisma 0
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/