Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Majka, Tomasz M.; Pielichowski, Krzysztof; Leszczyńska, Agnieszka

Comparison of the rheological properties of polyamide-6 and its nanocomposites with montmorillonite obtained by melt intercalation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Porównanie właściwości reologicznych poliamidu-6 oraz jego nanokompozytów z montmorylonitem otrzymanych metodą dyspergowania w stopie polimeru
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Iss. 1-Ch
Data wydania 2013
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 110, Iss. 1
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 39-46
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 46
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Comparison of the rheological properties of polyamide-6 and its nanocomposites with montmorillonite obtained by melt intercalation = Porównanie właściwości reologicznych poliamidu-6 oraz jego nanokompozytów ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe nanocomposite, polyamide, montmorillonite, rheology

nanokompozyt, poliamid, montmorylonit, reologia
Abstrakt
Each varying parameter which can contribute to the quality of final products plays an important role in the processing of polymer nanomaterials. Rheological properties are useful in proper formulation ... więcej

W przetwórstwie nanomateriałów polimerowych istotną rolę odgrywa każdy zmienny parametr, który może przyczynić się do jakości otrzymanych produktów. Znajomość właściwości reologicznych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/