Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22545)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mucha, Zbigniew

Modernizacja oczyszczalni ścieków z wielofazowym reaktorem biologicznym w aspekcie obowiązujących wymagań

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Modernization of a wastewater treatment plant with a multi-phase biological reactor with respect to current regulations
Seria/Czasopismo Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Numeracja 7-8 (353)
Data wydania 2014
Język polski
Zakres stron 84-86
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 86
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1640-8160
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
Opis bibliograficzny
Modernizacja oczyszczalni ścieków z wielofazowym reaktorem biologicznym w aspekcie obowiązujących wymagań = Modernization of a wastewater treatment plant with a multi-phase biological reactor with ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe usuwanie związków biogennych, modernizacja oczyszczalni ścieków, dyrektywa ściekowa
Abstrakt
W artykule przedstawiono propozycję modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków z reaktorem osadu czynnego Bardenpho w celu spełnienie zaostrzonych wymagań dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/