Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47542)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21800)
    Materiały konferencyjne (22601)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Prymon, Marek; Wrona, Jan; Zbrowski, Andrzej

Symulacja opromieniowanego wymiennika ciepła do zastosowań w aparacie do badań zużycia erozyjnego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu A simulation of a radiated heat exchanger for application in an apparatus for erosion wear testing
Seria/Czasopismo Journal of Machine Construction and Maintenance
Numeracja nr 2
Data wydania 2012
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 133-144
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 144
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1232-9312
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Symulacja opromieniowanego wymiennika ciepła do zastosowań w aparacie do badań zużycia erozyjnego / Marek Prymon, Jan Wrona, Andrzej Zbrowski // Problemy Eksploatacji - Zeszyty Naukowe Instytutu Technologii ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [382100] Przyrządy do pomiarów wielkości mechanicznych i geometrycznych
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
Słowa kluczowe wymiana ciepła, zużycie erozyjne, badania numeryczne

heat exchange, erosion wear, numeric testing
Abstrakt
The article presents the model calculation of the radiated heat exchanger intended for the heating of the air supplied to the jets of an apparatus used for testing the resistance of construction materials ... więcej

W artykule przedstawiono obliczenia modelowe opromieniowanego wymiennika ciepła przeznaczonego do podgrzewania powietrza zasilającego dysze aparatu, służącego do badania odporności na ścieranie ... więcej

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/