Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gaszyńska-Freiwald, Grażyna

Wpływ tekstury iłołupków fliszu karpackiego na parametry deformacji

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The influence of clay - slates texture of the carpathian flysch on the parametrs of deformation
Seria/Czasopismo Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój = Geological Exploration Technology. Geothermics, Sustainable Development
Numeracja R. 51, z. 1 (249)
Data wydania 2012
Język polski
Zakres stron 61-72
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 71
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0304-520X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ tekstury iłołupków fliszu karpackiego na parametry deformacji / Grażyna Gaszyńska-Freiwald // Technika poszukiwań geologicznych - geotermia, zrównoważony rozwój. – 2012, R. 51, z. 1 (249), ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe iłołupki, pęcznienie, jednoskośna anizotropia

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/