Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48380)
    Książki (7379)
    Artykuły i czasopisma (22211)
    Materiały konferencyjne (22476)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tracz, Tomasz; Śliwiński, Jacek

Wpływ stanu wilgotnościowego betonu na jego przepuszczalność

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Effect of moisture state on concrete permeability
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Numeracja nr 3/2012/III, z. 59
Data wydania 2012
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis
Numer w serii głównej 283
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 267-274
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 273
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISSN 0209-2646
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Wpływ stanu wilgotnościowego betonu na jego przepuszczalność / Tomasz Tracz, Jacek Śliwiński // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe beton, wskaźnik w/c, wilgotność, przepuszczalność, metoda RILEM-Cembureau
Abstrakt
Prezentowane badania stanowią próbę ilościowej oceny wpływu dwóch typowych stanów wilgotnościowych betonu, suchego i tzw. powietrzno-suchego, na przepuszczalność ocenianą metodą RILEM-Cembureau ... więcej

The study presented is an attempt at a quantitative assessment of the impact of two typical concrete moisture states – dry and so-called air-dry states – on gas permeability measured using the RILEM-Cembureau ... więcej

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/