Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pasierb, Bernadetta

Zastosowanie ultradźwiękowych aparatów do badania prędkości propagacji fal sprężystych w skałach

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Geopetrol 2004 : Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, Zakopane, 20-23.09.2004
Autor źródła Instytut Nafty i Gazu
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Instytut Nafty i Gazu
Data wydania 2004
Język polski
Seria/Czasopismo Prace Instytutu Nafty i Gazu
Numer w serii 130
ISSN serii 0209-0724
Zakres stron 281-285
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 284-285
Bibliografia (liczba pozycji) 3
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Uwagi Tyt. źródła wg okł.
Ref. zamieszczony również na CD dołączonym do książki
Nazwa konferencji GEOPETROL 2004 : Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów
Miejsce konferencji Zakopane
Data konferencji 20-23.09.2004
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Zastosowanie ultradźwiękowych aparatów do badania prędkości propagacji fal sprężystych w skałach / Bernadetta Pasierb // W: Geopetrol 2004 : Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Efektywne technologie ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [271951] Geofizyka stosowana (metody pomiarów wielkości fizycznych w geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i poszukiwaniu złóż kopalin użytecznych)
[271900] Geofizyka (litosfery)
[270000] Nauki geologiczne
Słowa kluczowe ultradźwiękowe aparaty, pomiar czasu propagacji fal sprężystych, skały węglanowe, monoklina przedsudecka
Abstrakt
W artykule, uwzględniając warunki graniczne, określające przynależność próbki do ośrodka trójwymiarowego, przedstawiono wyniki obliczeń długości ultradźwiękowych fal podłużnych w skałach ... więcej

Ultrasonic measurements of elastic wave velocities were performed for carbonate rock samples originating from Fore-Sudetic Monocline. Four different types of ultrasonic equipment produced in Poland were ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/