Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ciesielski, Daniel; Vogt, Beata

Animacje komputerowe w ramach przedmiotu Techniki Komputerowe w Projektowaniu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Edukacja
Numeracja Nr 2 (110)
Data wydania 2010
Język polski
Typ nośnika CD
Zakres stron 34-37
Oznaczenie ilustracji mapy, rys.
ISSN 0239-6858
Uwagi Tyt. źródła z czasopisma drukowanego
Płyta CD jest dodatkiem do kwartalnika "Edukacja"
Charakter pracy publikacja dydaktyczna
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Animacje komputerowe w ramach przedmiotu Techniki Komputerowe w Projektowaniu / Daniel Ciesielski, Beata Vogt // Edukacja : studia, badania, innowacje [Dokument elektroniczny]. – Dysk optyczny CD. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe animacja komputerowa, animacja w PowerPoint, animacja w Microsoft Gif Animator, animacja w Gimp, animacja w Adobe Photoshop, animacja w AutoCAD i Accurender
Abstrakt
Animacja jest to sekwencja obrazów o zmiennej zawartości, powiązanych w logiczną całość, wyświetlanych po kolei z określoną szybkością, dając wrażenie ruchu, natomiast animacja komputerowa ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/