Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Petryna, Janusz; Sułowicz, Maciej; Guziec, Krzysztof

Nowe doświadczenia w diagnostyce izolacji silników i generatorów metodą wyładowań niezupełnych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu New experiences in diagnosis of HV generators and motors insulation by PD
Seria/Czasopismo Napędy i Sterowanie
Numeracja R. 15, Nr 10 (174)
Data wydania 2013
Język polski
Zakres stron 88-95
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 95
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1507-7764
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Nowe doświadczenia w diagnostyce izolacji silników i generatorów metodą wyładowań niezupełnych / Janusz Petryna, Maciej Sułowicz, Krzysztof Guziec // Napędy i Sterowanie. – 2013, R. 15, Nr 10 ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [447500] Maszyny i urządzenia energetyczne
[384319] Aparatura kontrolno-pomiarowa w przemyśle maszynowym i metalowym
[431900] Maszyny elektryczne
[381900] Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych i magnetycznych
[433100] Napęd elektryczny. Urządzenia sterujące napędem elektrycznym
[440000] Energetyka
[384300] Aparatura kontrolno-pomiarowa przemyśle
[430000] Elektrotechnika
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
Słowa kluczowe diagnostyka izolacji, wyładowania niezupełne, cewka Rogowskiego

diagnosing of insulation, partial discharges, Rogowski coil
Abstrakt
Diagnozowanie stanu izolacji dużych maszyn podczas normalnej pracy jest bardzo ważnym zadaniem w diagnostyce eksploatacyjnej całych ciągów technologicznych w procesie produkcyjnym albo wytwarzania ... więcej

Diagnosing the condition of the insulation of large machines during normal operation is a very important task in the diagnosis of complete production lines operating in the manufacturing process or power ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 4
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5
Liczba arkuszy 0.78

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/